Biyofrekans cihazı tedavi sürecinde hücreler arası bilgi alışverişi düzeyine etki etmektedir. Bu tedavi etkisi hücrenin frekansı ile cihaz tarafından vücuda gönderilen frekansın REZONANS yani UYUM içinde olabilmesi ile gerçekleşir.

Hücreler arasındaki ve vücudun bütünü içindeki iletişimi bozan yabancı frekansların ortadan kaldırılması vücut üzerindeki stresi ortadan kaldırır ve sistemin düzgün biçimde işleyebilmesini sağlar. Düzgün işleyen bir sistemde hastalık oluşmaz ya da oluşan hastalık sistemin üzerindeki stresin ortadan kaldırılması ile geriye döndürülebilir.
  Biyofrekans önce vücut üzerinde nasıl bir baskı olduğunun araştırmasını yapar. Bu baskı ağır metaller, alerjiler, zehirli maddeler, enfeksiyonlar, az bilinen parazitler, bulunamayan mantar enfeksiyonları, çevredeki yoğun elektrik alanlar ya da yaşanılan bölgenin coğrafi özelliklerinin kişide yarattığı etkiler olabilir. Biyofrekans tüm bu zarar vermesi muhtemel faktörleri test edebilir. Bünye üzerinde saptanan baskılayıcı – zarar verici maddenin- faktörün frekansı ortadan kaldırılır. Bünyenin içindeki enerji akış yolları temizlenir. Sistemin düzgün işlemesi sağlanır. Bu sayede yeni oluşmakta olan hastalık ortadan kaldırılır ya da başka bir şekilde üstesinden gelinemeyen hastalıkların kendiliğinden ortadan kalktığı görülür.

Biyofrekans Hangi Hastalıklarda Etkilidir?

35 yıllık bu alman Teknolojisinin kullanılmaya başlandığından beri edinilmiş tecrübeler sonucu 400 kadar hastalıkta standart tedavi protokolleri belirlenmiştir. Her yıl yapılan kongrelerde dünyanın değişik ülkelerinden gelen Biyofrekans kullanıcısı doktorların ve Biyofrekans uygulayıcısı alternatif tıp mensuplarının tecrübelerini paylaşıyoruz. Şimdiye kadar sebebi bir türlü bulunamayan hastalıkların Biyofrekans ile nasıl açıklanabildiğini ve tedavilerinde nelerin yapılabileceğinin bilgisini paylaşıyoruz. Dünyadan devamlı gelen ve farklı hastalıklar için dökümente edilen başarılı tedavi örnekleri gerçekten çok cesaret vericidir. Biyofrekansa “sağlıkta yeni çağın habercisi” denmesinin sebebi de budur.

 • AĞRI VE OMURGA RAHATSIZLIKLARI
 • BESİN METABOLİZMASI DÜZENLEMELERİ
 • ALERJİK HASTALIKLAR
 • ONKOLOJİDE DESTEK PROGRAMLARI
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 • AKUPUNKTUR / ELEKTROAKUPUNKTUR REÇETELERİ
 • OTOİMMUN HASTALIKLAR
 • MİGREN
 • NÖROLOJİK HASTALIKLAR
 • ENDOKRİNOLOJİK HASTALIKLAR
 • ORTOPEDİK HASTALIKLAR
 • İMMUN SİSTEM CİLT / BARSAK HASTALIKLARI
 • KİLO KONTROLÜ / ZAYIFLAMA PROTOKOLLERİ
 • KARDİO – VASKÜLER HASTALIKLAR
 • PSİKİYATRİK HASTALIKLAR
 • SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI
 • ROMATİZMAL HASTALIKLAR
 • SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
 • ATILIM ORGAN DESTEKLERİ
 • YARALANMALAR VE SONUÇLARI
 • MENSTRUASYON BOZUKLUKLARI
 • DİŞ HASTALIKLARI

E-Bülten

Kaydolun, yeniliklerden ilk önce haberdar olun!

Bilgilendirme: Sitemizde sözü geçen her türlü cihaz ve yöntemlerin kullanılması halinde hiçbir tedavi vaadinde bulunulmadığını belirtmek isteriz. Kullanılan tıbbi, kinezyolojik, radyestetik ve elektriksel ölçüm yöntemleri bilim ve geleneksel tıp tarafından henüz kabul edilmemektedir. Bu nedenle etkinliği herkes tarafından sınırsız bir şekilde anlaşılamamaktadır. Garanti talepleri mahfuzdur.

Üye Ol/Giriş Yap