Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Trikombin Sistematiğini uygulamaları gerçekleştirdi. Üniversite bazında bilimsel araştırmalar yaptı. Özellikle Trikombin Cihazı ile gerçekleştirdiği duygusal tramva ile ilgili çalışmaları ile önemli başarılar elde etti. 12 Kasım 2019 tarihinde vefat etti.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mustafa Selim Özkök
Doğum Tarihi: 09.03.1964
Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1987
Tıpta Uzmanlık Adli Tıp Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1992

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

“Kesici-Delici Alet Yaralanmaları”, Adli Tıp Uzmanlık Tezi, Sivas 1992.

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Pratisyen Dr. Konya Karapınar Hotamış Sağlık Ocağı 1988-1989
Araştırma Gorevlisi Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak Adli Tıp AD 1988-1992
Uzman Dr. Adli Tıp Kurum Başkanlığı 1992-1996
Yardımcı Doçent Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 1996-2002
Doçent Dr Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 2002-2008
Profesör Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 2008-
Etik Kurul Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 2010-2012
Etik Kurul Başkanlığı ADÜ Tıp Fak. Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı 2010-2012

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Ö.Erel, B.Gun, C.Tataroğlu, M.Dirlik.” Evaluation of apoptosis in myocardial injury in cases of medicolegal death”. Romanian Journal Legal Medicine. 2014; 22(4): 267-274. DOI: 10.4323/rjlm.2014.267, Index: SCI-expanded.
A2.Özkara E. ,Özkök M.S. ,Çulhacı N. ,Meteoğlu İ. ,Kocakaya Z. ,Sudden death of a young female patient. A case of arrhythmogenic right ventricular dysplasia ,Saudi Med J ,Saudi Med J ,878 ,2007 . ISSN: 1306-696X, Index: SCI-expanded.
A3.Katkıcı U. ,Özkök M.S. ,Örsal M. ,An Autopsy Evaluation of Defence Wounds in 195 Homicidal Deaths Due to Stabbing ,Journal of the Forensic Science Society ,34 ,4 ,237-240 ,1994 .
A4. Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey 2002-2006: identifying the strongest link can make a difference! Agirtan CA, Akar T, Akbas S, Akdur R, Aydin C, Aytar G, Ayyildiz S, Baskan S, Belgemen T, Bezirci O, Beyazova U, Beyaztas FY, Buken B, Buken E, Camurdan AD, Can D, Canbaz S, Cantürk G, Ceyhan M, Coskun A, Celik A, Cetin FC, Coskun AG, Dağçinar A, Dallar Y, Demirel B, Demirogullari B, Derman O, Dilli D, Ersahin Y, Eşiyok B, Evinc G, Gencer O, Gökler B, Hanci H, Iseri E, Isir AB, Isiten N, Kale G, Karadag F, Kanbur N, Kiliç B, Kultur E, Kurtay D, Kuruoglu A, Miral S, Odabasi AB, Oral R, Orhon FS, Ozbesler C, Ozdemir DF, Ozkok MS, Ozmert E, Oztop DB, Ozyürek H, Pasli F, Peksen Y, Polat O, Sahin F, Rifat Sahin A, Salacin S, Suskan E, Tander B, Tekin D, Teksam O, Tiras U, Tomak Y, Tumer AR, Turla A, Ulukol B, Uslu R, Tas FV, Vatandas N, Velipasaoglu S, Yagmur F, Yağmurlu A, Yalcin S, Yavuz S, Yurdakok K; Contributing Multidisciplinary Teams (MDT). Child Abuse Negl. 2009 Apr;33(4):247-55. doi: 10.1016/j.chiabu.2008.12.008. Epub 2009 Mar 27.
A5-Sudden death of a young female patient. A case of arrhythmogenic right ventricular dysplasia.Ozkara E, Ozkok S, Culhaci N, Meteoglu I, Erkul ZK. Saudi Med J. 2006 Jun;27(6):878-80.
A6-The new anatomical viewpoint of the nose: the interdomal fat pad. Copcu E, Metin K, Culhaci N, Ozkök S. Aesthetic Plast Surg. 2003 Mar-Apr;27(2):116-9.
A7-The interdomal fat pad of the nose: a new anatomical structure. Copcu E, Metin K, Ozsunar Y, Culhaci N, Ozkök S. Surg Radiol Anat. 2004 Feb;26(1):14-8. Epub 2003 Oct 22

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

B1. M.S.Özkök, Ö.Erel, B.Gün, M.Dirlik, B.Çakır, U.Katkıcı. “Examination of perineal findings with a digital colposcope in suspected sexual abuse victims”. 19th World IAFS Meeting. Oral communication, 12 pp., Funchal-Madeira-Portugal, 12-17 September 2011.
B2.  M.S.Özkök, B.Gün, Ö.Erel, B.Çakır, M.Dirlik, U.Katkıcı, E.Ömeroğlu. “Examining male sexual abuse cases in Aydin-Turkey”. 10th INDO-PACIFIC Congress on Legal Medicine and Forensic Science. Poster presentation, Abstract Book, 172 pp., New Delhi-India, 25-30 October 2010.
B3. Ö.Erel, H.Ö.Alaçam, S.A.Demirağ, M.Dirlik, M.S.Özkök, U.Katkıcı. “Examination of refugee deaths in Aydin”. 4th Mediterranean Academy of Forensic Sceinces Meeting. Poster presentation, Abstract Book, 132 pp., Antalya-Turkey, 14-18 October 2009.

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler ve Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Erel Ö. ,Özkök M.S. ,Katkıcı U. ,Aydın´da Sokakta Çalışan Çocuklarda Suçluluk ,Adli Tıp Bülteni ,2 ,56-62 ,2002 .
D2. Özkök M.S. ,Katkıcı U. ,Traktör Kazalarında Ölen Olguların Değerlendirilmesi ,Adli Tıp Bülteni ,2 ,94-97 ,2000 .
D3. Özkök M.S. ,Katkıcı U. ,Karaduman F. ,Bir Olgu Nedeniyle Ası Olgularının Değerlendirilmesi ,Adli Tıp Bülteni ,2 ,98-99 ,2000 .
D4. Özkök M.S. ,Katkıcı U. ,Tekrarlayan Çocuk Suçluluğu ,Adli Tıp Bülteni ,3 ,208-210 ,2000 .
D5. Bölükbaşı O. ,Özkök M.S. ,Katkıcı U. ,Adli Olgulardaki Periferik Sinir Lezyonlarında Etiyoloji ve Elektronöromyografi Bulguları: Retrospektif Bir İnceleme ,Adli Tıp Bülteni ,3 ,127-129 ,1999 .
D6. Özkara E. ,Katkıcı U. ,Özkök M.S. ,Aktaş E.Ö. ,Ildız E. ,Sivas´ta Çocuk Suçluluğu: 1989-1993 ,Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,2 ,102-105 ,1995 .
D7. Özkök M.S. ,Ötker C. ,Katkıcı U. ,Kadınlara Yönelik Cinayet Olguları ,GATA Bülteni ,37 ,462-465 ,1995 .
D8. Örsal M. ,Katkıcı U. ,Özkök M.S. ,C.Ü.T.F. Hastanesi´ne Başvuran Trafik Dışı Kaza Sonucu Yaralanmaların Adli Tıbbi Yönü ,Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,2 ,105-109 ,1993 .
D9. Katkıcı U. ,Örsal M. ,Özkök M.S. ,C.Ü.T.F. Hastanesi´ne Başvuran Adli Olguların Özelliklerinin Araştırılması ,Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,1 ,34-39 ,1993 .
D10. Katkıcı U. ,Örsal M. ,Özkök M.S. ,C.Ü.T.F. Hastanesi´ne Etkili Eylem Sonucu Yaralanarak Başvuran Adli Olgular Üzerine Bir Çalışma ,Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,3 ,160-162 ,1993 .
D11. Katkıcı U. ,Örsal M. ,Özkök M.S. ,Trafik Kazası İle Yaralanarak CÜTF Hastanesine Başvuran Adli Olgular ,Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,4 ,221-224 ,1993 .
D12. G.Cingöz, Ö.Erel, M.Dirlik, M.S.Özkök, U.Katkıcı. “Aydın ilinde ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümler”. Adli Tıp Bülteni, 2010; 15(3): 84-90.
D13. Ö.Erel, U.Katkıcı, R.D.Pınarbaşılı, M.S.Özkök, M.Dirlik. “Aydın’da 2000-2003 yılları arasında yapılan adli ölü muayene ve otopsilerin değerlendirilmesi”. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 2005; 2(2): 44-47.
D14. Ö.Erel, U.Katkıcı, M.Dirlik, M.S.Özkök, M.Tuncel, N.Uraz. “Aydın’da uyuşturucu madde kullanımı”. Adli Psikiyatri Dergisi, 2005; 2(2): 3-7.
D15. Ö.Erel, M.s.Özkök, U.Katkıcı. “Eş istismarı”. Adli Bilimler Dergisi, 2005; 4(3): 17-21.
D16. M.Dirlik, U.Katkıcı, Ö.Erel, M.S.Özkök. “Aydın’da perine muayene bulgularının değerlendirilmesi”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004; 4(4): 361-366.
D17. R.D.T.Pınarbaşılı, M.S.Özkök, U.Katkıcı, Ö.Erel, M.Dirlik. “Aydın’da erkeklerde cinsel istismar”. Adli Tıp Bülteni, 2003; 8(2): 41-47.
D18. Ö.Erel, U.Katkıcı, M.Dirlik, M.S.Özkök. “Anabilim Dalımız tarafından otopsileri yapılan intihar olgularının değerlendirilmesi”. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003; 4(3): 13-15.
D19. M.Dirlik, U.Katkıcı, M.S.Özkök, Ö.Erel. “Aydın’da cinsel suç ve suçluların profili”. Adli Tıp Bülteni, 2002; 7(3): 97-104.
D20. Ö.Erel, M.S.Özkök, U.Katkıcı. “Aydın’da sokakta çalışan çocuklarda suçluluk”.Adli Tıp Bülteni, 2002; 7(2): 56-62.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. M.Dirlik, B.Gün, B.Çakır, H.Ö.Alaçam, Ö.Erel, C.Tataroğlu, M.S.Özkök, U.Katkıcı. “Olgu sunumu : Koroid pleksus papillomu”. IX. Adli Bilimler Sempozyumu, Poster bildiri, Trabzon, 28-30 Nisan 2011.
E2. H.Ö.Alaçam, M.Dirlik, Ö.Erel, M.S.Özkök, U.Katkıcı U. “Aydın İlinde sudan çıkarılmış cesetler”. IX.Adli Bilimler Kongresi, Poster bildiri, İzmir, 14-17 Ekim 2010.
E3. M.S.Özkök, U.Katkıcı, Ö.Erel. “Aydın Girne Çocuk ve Gençlik Merkezi multidisipliner bir çocuk istismar merkezi deneyimi”. VIII.Adli Bilimler Kongresi, Poster bildiri, Kocaeli, 15-18 Mayıs 2008.
E4. M.S.Özkök, M.Korucu, Ö.Erel, N.Ekiz, U.Katkıcı, M.Dirlik. “Çocukta ölümle sonuçlanan fiziksel istismar olgusu”. VIII.Adli Bilimler Kongresi, Poster bildiri, Kocaeli, 15-18 Mayıs 2008.
E5. M.S.Özkök, Ö.Erel, G.Cingöz, H.Ö.Alaçam, U.Katkıcı, M.Dirlik. “Hekim kusuru açısından aort diseksiyonu olgusu”. III.Ulusal Adli Tıp Kongresi, Poster bildiri, Antalya, 17-20 Nisan 2008
E6. Ö.Erel, M.Dirlik, U.Katkıcı, İ.Meteoğlu, N.Uraz, M.S.Özkök. “Amnion sıvı embolisi”. VII.Adli Bilimler Sempozyumu, Poster bildiri, Gaziantep, 24-27 Mayıs 2007.
E7. Ö.Erel, M.Dirlik, N.Uraz, M.S.Özkök, U.Katkıcı. “Aydın’da Adli Tıp”. VII.Adli Bilimler Kongresi, Poster bildiri, Konya, 11-14 Mayıs 2006.
E8. Ö.Erel, M.Dirlik, M.S.Özkök, U.Katkıcı. “Aydın’da metil alkol zehirlenmesine bağlı ölüm : 3 olgu sunumu”. IV.Adli Bilimler Kongresi, Poster bildiri, Denizli, 22-25 Eylül 2005.
E9. M.Dirlik, M.S.Özkök, Ö.Erel, U.Katkıcı. “Aydın’da kalp tamponadına bağlı ölüm-7 olgu”. XI.Ulusal Adli Tıp Günleri, Poster bildiri, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2004.
E10. M.Dirlik, U.Katkıcı, Ö.Erel, M.S.Özkök. “ADÜ Hastanesi’nce düzenlenen özürlü raporlarının incelenmesi”. III.Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Poster bildiri, Eskişehir, 09-10 Ekim 2004.
E11. Ö.Erel, U.Katkıcı, M.Tuncel, M.S.Özkök, M.Dirlik. “Türkiye ve dünyada çocuk suçluluğu”. III.Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Poster bildiri, Eskişehir, 09-10 Ekim 2004.
E12. M.S.Özkök, U.Katkıcı, Ö.Erel. “Alışılmadık bir boğazlama olgusu”. IV.Adli Bilimler Kongresi, Poster bildiri, İstanbul, 10-13 Mayıs 2000.
E13. M.S.Özkök, U.Katkıcı, Ö.Erel. “Suç sayılan cinsel eyleme maruz kaldığı iddiası ile  gönderilen olguların değerlendirilmesi”. IV.Adli Bilimler Kongresi, Poster bildiri, İstanbul, 10-13 Mayıs 2000.

 

Tamamlayıcı ve geleneksel tıp alanında

– Biyofrekans kullanımı; 2009 yılından beri eğitimlere konuşmacı ve dinleyici olarak  katılıyorum. Araştırma ve terapötik amaçlı olarak kullanıyorum.
– Hipnoz; 2014 yılından beri eğitimlere katılıyorum. Halen Üsküdar Üniversitesi Hipnoterapi sertifikasyon programına devam ediyorum.

E-Bülten

Kaydolun, yeniliklerden ilk önce haberdar olun!

Bilgilendirme: Sitemizde sözü geçen her türlü cihaz ve yöntemlerin kullanılması halinde hiçbir tedavi vaadinde bulunulmadığını belirtmek isteriz. Kullanılan tıbbi, kinezyolojik, radyestetik ve elektriksel ölçüm yöntemleri bilim ve geleneksel tıp tarafından henüz kabul edilmemektedir. Bu nedenle etkinliği herkes tarafından sınırsız bir şekilde anlaşılamamaktadır. Garanti talepleri mahfuzdur.

Üye Ol/Giriş Yap