Detayını görmek istediğiniz kurs konusunun üzerine tıklayarak açıklamasını görüntüleyebilirsiniz.

1 Ağrı ve Omur
Sisi Karz Omur- Çene test ve terapi sistematiği, omur blokajları, ilyo-sakral blokajlar, lomber ve servikal blokajların tanısı ve terapileri, spondilit, vs.
2 Akupunktur / Elektroakupunktur I
5 element sistemi, pratik akupunktur reçeteleri, Biyofrekans akupunktur programları ve uygulaması, vaka sunumları
3 Akupunktur ve Akufrekans
4 Alerji I
Alerji testlerive yorumları, genel alerji terapileri, frekans nötrleştirme prosedürü, beslenme planları, alerjik diyatezin tedavisi, alerji tedavilerinde oral / sistemik destekler, oto- vaksin nedir? Biyofrekans oto- vaksin terapileri, pratik çalışmalar ve vaka sunumları.
5 Alerji II
Zor alerjik vakalar, histamin intoleransı, modifiye edilmiş alerji programları, hassas alerji hastalarındaki yaklaşım ve terapi önerileri, kulak akupunktur noktaları üzerinden alerji tedavisi, meridyenler üzerinden uygulanılan pratik alerji terapisi, psödo alerji nedir ve nasıl tedavi edilir, salisil asit ve alerji tetiklenmesi, pratik çalışmalar ve hasta sunumları
6 Bach Çiçekleri / Taşlar
7 Besin Metabolizması
Sisi Karz Besin/ Mineral/ Vitamin/Eser Element Sistemi, indikasyonlara göre vitamin takviyeleri ve Biyofrekans ile destek terapileri
8 Biyofiziksel Test Metotları
Terapi öncelikleri ve sistematiği, aktüel şikayetlerin ve kronik temel hastalığın birlikte terapileri, Biyofrekans terapilerinde hastalara verilen bilgiler, hasta motivasyonu, terapi sürelerinin tespiti, iyileşmek istemeyen hasta,
9 Diş-Omur-Organ İlişkileri
Odontonların testi, test neticelerinin yorumlanması, odonton terapilerindeki önemli blokajlar, sistemik hastalıklar ve odontonlar
10 Elektroakupunktur II
EAP bilgilerinin pekiştirilmesi, sistemik AP terapileri, organ- meridyen sisteminde yeni uygulamalar, terapi sistematiğinin zincirleri
11 Elektromanyetik Radyasondan Korunma Yöntemleri
12 Endokrinolojik Hastalıklar
Polikistik Over Sendromu, Menopoz, Akne vulgaris, Prementruel Sendrom, Gelişme ve büyüme geriliğinin sebepleri ve terapileri, tiroit hastalıkları, libido eksikliği, toksinlerin hormon bezlerindeki etkileri ve bunların terapileri
13 Enerjik Test İmkanları
Biyofrekans sistematiğinde uyumlu test teknikleri, Kinezyoloji, Biyotenzör, Elektroankupunktur temel bilgiler ve pratik uygulamalar,vs.
14 Enfeksiyon Hastalıkları
Terapi öncelikleri, hastalık gruplarına göre patojenlerin önemi, test ve terapi özellikleri, ek terapiler (lokal,oral,sistemik), vücut sekretlerinin doğru kullanımı, pratik vaka çalışmaları
15 Fibromiyalji / Atipik Ağrı Sendromları
16 Gastralji
17 Hastalıklara Göre Gıda Takviyeleri
18 İmmun sistem cilt / barsak
Sindirim Sistemi ile ilgili tamamlayıcı tıp yaklaşımı, cilt ve kronik sindirim sistem dengesizliklerinin bağlantıları, immun sistem ve sindirim sistemi bağlantısı, Biyofrekans sistematiğinin bu alandaki rolü , test ve terapi prosedürleri, indikasyonlara göre terapi şemalarının çalışılması, vaka sunumları
19 Işınsal Alanlar
Kronik hastalıklardaki temel jeopatik ve elektromanyetik maruziyet olan etkenlerin tanısı, çalışma- uyku- yaşammekanlarınıntesti, pratik korunma yolları, kan spin dengesizlikleri, kan ve saç analizi nasıl yapılır, pratik ölçümler ve çalışmalar,vs.
20 Kalp ve Damar Hastalıkları
21 Kardio – Vasküler Hastalıklar
Hipo/Hipertansiyon, arteroskleroz, kardiyomiyopatiler, vs……bu hastalıklardaki etkenlerin tanısı ve Biyofrekans ile terapi sistematikleri, destekleyici fito terapi önerileri, vaka sunumları
22 Kilo Kontrolü / Zayıflama / Metabolizma
Obezite tedavilerinde pratik metabolik test ve terapi yöntemleri, kilo kontrolünde gerekli olan ön aşamalar ve testler, hangi biyokimya?, Schüssler tuzları ve diğer faydalı takviyelerin BRT ile kombinasyonu, doğru beslenme planları ve hastaya adaptasyonu, psikolojik yaklaşım ve sorunlar, doğru ve etkili bilinçaltı mesajlarının uygulanılması, pratik akupunktur çalışmaları
23 Klinik Kinezyoloji I
Pratik kinezyolojik testler, madde testleri, Biyofrekans program testleri, çakra testleri, kişiye özel odak testi, çakraların enerjik bağları, meridyen testleri,vücutta kinezyolojik bilgi kaydı,vs.
24 Klinik Kinezyoloji II
3 tedavi kategorisi (kimyasal/yapısal/elektromanyetik), meridyen alarm noktaları, mudralar (el tutuş şekline göre temel testler),vs.
25 KTT- Panelleri
Sisi Karz Omur- Çene test ve terapi sistematiği, omur blokajları, ilyo-sakral blokajlar, lomber ve servikal blokajların tanısı ve terapileri, spondilit, vs.
26 Matrix Inform I
Kuantum fiziği temel bilgileri, maddenin tanımlanması, çift yarık modeli, zaman kavramı, matrix dalgasının oluşumu, morfogenetik alan, matrix nedir? 2 nokta metodu, paralel evrenler, sayıların ve sembollerin kodlanması, blokaj çalışmaları ,pratik uygulamalar
27 Matrix Inform II
Eş ilişkiler, kişinin kendisi ile ilişkisi, başarı-mutluluk çalışmaları, matrix ile para sorunlarının giderilmesi, evrene sipariş vermek, yasaklar ve bedduaların rolü ve iptali, ileriye yönelik hedeflerin gerçekleşmesini nasıl sağlarım?, pratik çalışmalar
28 Matrix Inform III
Karmik yüklerin temizlenmesi, parazit (asalak) enerjilerden arınma ve korunma çalışmaları, bilinç altı kalkanlarının oluşturulması, pratik çalışmalar ve sunumlar,vs.
29 Matrix Inform IV
30 Migren / Jing-Jin İkincil Meridyen Sistemi
Baş ağrısı tipleri, tetikleyen faktörler, akupunktur sisteminde baş ağrısının değerlendirilmesi, Biyofrekans test ve terapi sistematiği ve migren, asit- baz faktörü, kronik alerjilerin rolü, hormonal faktörler,migrende hangi blokajlara rastlanır, manüel test teknikleri (blokaj, omur, vs.), terapi reçeteleri, pratik çalışmalar ve vaka sunumları
31 Mucize Meridyenler
Enerji blokajlarının pratik çözümü, meridyenlerin uyumu ve temel mucize meridyenlerin indikasyonlara göre kombinasyonları, pratik çalışmalar ve vaka sunumları
32 Nörolojik Hastalıklar
Alzheimer ve yaşlılık demansı, Epilepsi, Parkinson, Nöropatiler, Nevraljiler , Multiple Sklerosis, ALS, MSS ni etkileyen patojenler
33 Odaklar
Odak nedir, uzak odaklar, bozucu alan nedir? iğnesiz nöral terapi, çok sık rastlanılan uzak odaklar,test ve terapi sistematiği, segmentler üzerinden sistemik terapiler
34 Ohoshi, Pato – Fizyonomi ve Psiko- Fizyonomi
Uzak doğu tıbbında hastalıkların fizyonomisi, klasik ve tamamlayıcı tıpta fizyonominin temel bilgileri, bu bilgilerin Biyofrekans Sistematiğine entegrasyonu, iyileşme aşamalarındaki değişim, pratik çalışmalar ve vaka sunumları,vs.
35 Onkoloji I
Kanser hücrelerinin özellikleri, apoptozis mekanizması, KTT onkoloji paneli, kanser hastalarında paradoks biyoenerjik test özellikleri, immun sistem destekleri, genel ve spesifik terapi yaklaşımları ve şemaları, zaman faktörü, terapi hiyerarşisi, vaka sunumları,vs.
36 Onkoloji II
Kemo terapi ve Biyofrekans, radyo terapi ve Biyofrekans, fitoterapi destekleri(yeni önemli gelişmeler), Biyofrekans optima 2. Kanalın maksimumdesteği, Hamer focus ( beyin odakları) topografisinin detaylı çalışılması, psiko meridyen üzerinden kanseri tetikleyen faktör ve zaman tespiti, hasta vaka sunumları,vs.
37 Ortopedik Hastalıklar
Skolyoz,Kifoz, duruş bozuklukları,ortopedik test teknikleri vepratik çalışmalar, pratik ağrı terapileri, osteoartrit, fibromialji, artroz, asit-baz dengesi ve ağrı oluşumu teorisi, vs.
38 Otoimmun I
Otoimmunitenin genetik ve oluşum özellikleri, kendine düşman olan vücut, Pischinger temel regülasyon sistemi, otoimmun hastalıklarında önemli olan toprak elementinin özellikleri ve hastalıkları, spesifik hastalıklar ve terapi önerileri, pratik çalışmalar ve hasta sunumları,vs.
39 Otoimmun II
Otoimmünite de patojenlerin rolünün detayları ve patomekanizmaları, meridyenler üzerinden testi ve pratik terapileri, tanılara sepesifik yenilikler, Biyofrekans yanı sıra önerilen fito terapiler, hastalıkların iyileşmelerini nasıl takip edebiliriz?, Spesifik besin önerileri ve hasta bilgilendirme örnekleri, pratik çalışmalar, vaka sunumları,vs.
40 Psikiyatrik Hastalıklar
Nevroz, Depresyon, Şizofreni, Fobiler, davranış bozuklukları, dikkat eksikliği sendromu, hiperaktivite….hastalıklarda genel ve spesifik yaklaşım, Biyofrekans test ve terapi sistematiği, örnek vaka sunumları,v.s.
41 Psikiyatrik Vakalar
42 Psikokinezyoloji (I-IV)
Psiko Kinezyoloji nedir? Dr. Klinghardt’ın 5 beden modeli, temel prensipler,’ağsalaktive edici sistem’, kinezyolojide dengeleme egzersizleri, Bilinç-Bilinçaltı,Çözülmemiş İç Çatışma nedir?, nasıl test edilir? PK çalışma şeması, alın testi, göz testi, bilinçaltı ile diyalog, ÇİÇ-organ bağlantısı, organ- duygu bağlantıları, genel vagotoni nedir, pratik çalışmalar,vs. Meridyenlere bağlı psikolojik konular, olumsuz düşünce kalıplarının testi ve terapisi, Mental Field (MFT) uyarı alanları, renk terapileri(Steve Vazquez), renkli gözlük testi, Dr. Körbler’in Psiko meridyen test ve terapi sistematiği, pratik çalışmalar ve vaka sunumları,vs. Pratik PK uygulamaları( rüya, kabus, fobi, legasteni, alerji, partner sorunları…), pratik MFT uygulamaları (depresyon,panik atak,ağrı,fobi, bağımlılık, öfke, obsesyon…) akut durumlarda faydalı reçeteler (astım, taşikardi…), travma sınıfları Yazı tekniği, mental swıtching, ‘Callahan 9 G Metod’, PK ve amnezi, polarizasyon filtresi, matrix vuruş teknikleri, resim analizi, pratik aile dizimi, pratik çalışmalar, pratik sunumlarve grup çalışmaları
43 Refleksoloji / Bach Çiçekleri / Taşlar / Schüssler Tuzları
Konular ile ilgili temel bilgiler ve Biyofrekans ile indikasyonlara göre kombinasyonları, pratik uygulamalar, hasta sunumları,vs.
44 Trikombin & Zapper Temel Eğitim
45 Trikombin Sistematiği ve Nöroloji
46 Trikombin Sistematiğinde Gastroenterolloji
47 Yüz hatlarında Hastalıkların Teşhisi / Schüssler Tuzları
 https://www.biyofrekans.org/seminerler/

E-Bülten

Kaydolun, yeniliklerden ilk önce haberdar olun!

Bilgilendirme: Sitemizde sözü geçen her türlü cihaz ve yöntemlerin kullanılması halinde hiçbir tedavi vaadinde bulunulmadığını belirtmek isteriz. Kullanılan tıbbi, kinezyolojik, radyestetik ve elektriksel ölçüm yöntemleri bilim ve geleneksel tıp tarafından henüz kabul edilmemektedir. Bu nedenle etkinliği herkes tarafından sınırsız bir şekilde anlaşılamamaktadır. Garanti talepleri mahfuzdur.

Üye Ol/Giriş Yap