Kavramsal Tanım

Titreşim Tıbbı ya da biyofrekans terapileri, cihazlar yardımı ile canlı organizmada enerjetik ve frekans bazlı değişiklikler yapmayı amaçlayan ve yapılan terapilerin genel ismidir. Titreşim Tıbbı insan vücudunda çevresel/dışsal etkilerle normalin dışına çıkmış elektromanyetik yapının normale getirilmeye çalışılması ve bu şekilde hastalanmış organ veya sistemin tedavisine yardımcı olunabilmesi amacını taşır.

Etki mekanizması

Titreşim Tıbbı uygulamaları tekniklerini anlayabilmek için canlıyı biyolojik bir makine olarak da kabul edip, çeşitli vücut sistemlerinin bir arada, hatta iç içe çalışmakta olduğunu kabul etmek gerekir. Canlı olarak insan düşünüldüğünde ise konu daha da karmaşık hale gelir. Çünkü insanda duygu ve düşüncelerin kontrol edici etkileri de bu karmaşık sistemin içine dahil edilmiştir. Sistemin çalışma tekniğini değerlendirirken canlıya matematik, biyoloji, fizyoloji, fizyopatoloji, fizik ve biofizik, kimya, fizikokimya ve benzeri bilim dalları ile birlikte mühendislik bakış açılarıyla da bakmak gerekir. Mühendislik bakış açılarında ise mekanik ve mekatronik, elektronik, bilgisayar ve kontrol teorileri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları biyolojik sistemler ile örtüştürmek gerekir. Titreşim tıbbı uygulamalarını değerlendirirken yukarıda sayılan bilim dallarında uzman olmak gerekmez. Sadece felsefesini anlamak yeterli olacaktır. Ayrıca manyetik rezonans görüntüleme yönteminin çalışma prensibini bilmek ve de nasıl görüntü elde edildiği konusunda bilgi sahibi olmak da titreşim tıbbı uygulamaları benzerliği nedeniyle anlamayı kolaylaştıracaktır. Titreşim tıbbı uygulamalarının temel dayanağı olan rezonans konusunda değerlendirmeler yapılırken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu ise termodinamik ve rezonans kavramlarıdır. Çünkü tıpta ve biyolojide, canlının tanımında moleküler düzeyde dahi bir rezonansın varlığı pek dikkate alınmamaktadır. Oysa ki, en az enerji ile en fazla fonksiyonun ve kararlılığın sağlanabilmesi için makro düzeyden atomik seviyelere kadar geniş bir bölgede rezonans ve denge gereklidir. Bu durumda mutlak sıfır sıcaklık dışındaki her atom veya molekül veya makro molekül veya biyolojik yapı titreşmekte, birbirleriyle etkileşmekte ve de kendi aralarında sürekli olarak dalga boyunda enerji alıp vermektedir. Hücresel düzeyde veya moleküler canlılık düzeyinde sistemin termodinamik açıdan kararlılığını bozan etkenler olabilir. Bu durumda sistemin titreşim frekansı değişecektir. Değişen titreşim frekansında bozulma kaydedilir ve bu frekans sisteme tam ters fazda tekrar geri verilirse sönerek kaybolabilir. Veya bu sinyal aynı fazda tekrar sisteme verilirse rezonansa getirilmiş titreşim genliği daha da artarak bir süre sonra da adeta kardiyak defibrilasyonda olduğu gibi etkisiz hale getirilebilir. Sonuç olarak sistem doğal ve kararlı frekansında titreşmeye devam eder. Titreşim Tıbbı uygulamalarında etkileşim canlı sisteme rezonansa getirilmiş zayıf elektrik alanları, manyetik alanlar veya elektrik akımları ile geri dönüş olarak yapılmaktadır.

Özet:
Titreşim tıbbı veya Biyofrekans terapilerinde Kuantum fiziği bilgileri temel alınır. Bu fizik dalına göre maddenin her maddenin katı hali yanı sıra titreşimsel bilgisi mevcuttur. (Bknz. kuantum fizik çift yarık modeli) Biyofrekans Terapilerinde maddelerin parmak izi gibi değerlendirilmesi gereken titreşimsel bilgiler ile çalışılır. Vücuda ait olmayan he türlü maddenin mikrobun, ağır metalin vb. kendi frekans koduna göre taranması mümkündür. Modern Biyofrekans cihazları terapi amaçlı bu titreşimsel bilgileri kullanarak, kişinin kendi kendine şifalanmasının yolunu açar.

E-Bülten

Kaydolun, yeniliklerden ilk önce haberdar olun!

Bilgilendirme: Sitemizde sözü geçen her türlü cihaz ve yöntemlerin kullanılması halinde hiçbir tedavi vaadinde bulunulmadığını belirtmek isteriz. Kullanılan tıbbi, kinezyolojik, radyestetik ve elektriksel ölçüm yöntemleri bilim ve geleneksel tıp tarafından henüz kabul edilmemektedir. Bu nedenle etkinliği herkes tarafından sınırsız bir şekilde anlaşılamamaktadır. Garanti talepleri mahfuzdur.

Üye Ol/Giriş Yap